Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

pgr 7 i 13

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u Leskovcu (Službeni glasnik grada Leskovca 1/13)
2. Izmene i dopune plana detaljne regulacije razvodnog gasovoda RG 11-02 Kumarevo – Predejane sa pratećim objektima na teritoriji grada Leskovca, /na deonicama obuhvata – između temena: T2 - T3, T4 - T5, T9 – T10 i T13 – T14 (Službeni glasnik grada Leskovca 1/13)
3. Generalni urbanistički plan Leskovca od 2010.god. do 2020. god. (Službeni glasnik grada Leskovac 4/13)
4. Plan generalne regulacije 15 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 50, 51, 52 i 84-"Leteks" (Službeni glasnik grada Leskovca 10/13)
5. Plan generalne regulacije 14 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 81, 82 i 83 -"Čifluk Mira" (Službeni glasnik grada Leskovca 10/13)
6. Izmena i dopuna Plana generalne regulacije 16 na građevinskom području GUP–a Leskovca –"Nevena – Zelena zona" u delu kružne raskrsnice "na državnom putu I reda M-1, Niš-Leskovac - Vranje od km 848+737,65 do km 849+296,94"(Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
7. Plan generalne regulacije 13 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 48, 49, 74, 75, 76 i 80 i delovi građevinskih blokova 47, 30 i 31 - „Naselje preko puta veterinarske stanice“ (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
8. Plan generalne regulacije 7 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 55, 56, 57 i 58- „Moravska“ (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
9. Plan detaljne regulacije za deo naseljenog mesta Oraovica (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
10. Plan detaljne regulacije opštinskog puta OP - 55 Barje- Beštica – Gagince – Melovo - D.Oruglica - G.Oruglica - Ravni Del (Službeni glasnik grada Leskovca 21/13)
11. Plan generalne regulacije 5 na građevinskom području GUP– a Leskovca – „Hisar“ (Službeni glasnik grada Leskovca
21/13)
12. Plan generalne regulacije 3 na građevinskom području GUP– a Leskovca – "Centar sever" (Službeni glasnik grada Leskovca 07/14)
13. Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Brestovac na području Prostornog plana grada Leskovca (Službeni glasnik grada Leskovca 07/14)
14. Plan generalne regulacije 1 - "Uži gradski centar" za blokove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i južni deo bloka 34. (Službeni glasnik grada Leskovca 11/14)
15. Plan generalne regulacije 4 - "Centar jug" (Službeni glasnik grada Leskovca 11/14)
16. Plan detaljne regulacije za Kanal Bara i Kanal Bučan (Službeni glasnik grada Leskovca 17/14)
17. Plan generalne regulacije 11 na građevinskom području GUP – a – blokovi 45, 69, 70 i 71 (Službeni glasnik grada Leskovca 23/14)
18.Plan detaljne regulacije za lokalni put OP - 74, Grdanica - veza sa administrativnom granicom opštine Gadžin Han (Službeni glasnik grada Leskovca 5/15)
19.Plan detaljne regulacije za rezervoare u Sejanici, Kovačevoj Bari i Dedinoj Bari (Službeni glasnik grada Leskovca 5/15)
20.Plan detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje vode za piće Gradište (Službeni glasnik grada Leskovca 8/15)
21.Plan generalne regulacije 9 (Službeni glasnik grada Leskovca 11/15)
22.Plan generalne regulacije 19 - „Donje Sinkovce“ (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)
23.Plan generalne regulacije 8 - „Njegoševa“ (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)
24.Plan detaljne regulacije za deo romskog naselja - Naselje “Slavko Zlatanović” (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)
25. Plan generalne regulacije 12 -„Vaskovo naselje“ u Leskovcu (Službeni glasnik grada Leskovca 26/15)
26.Plan generalne regulacije 2 -„Centar-zapad“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 31/15);
27.Plan generalne regulacije 6 -„Dubočica“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 31/15);
28.Plan generalne regulacije 17 - „Bobište“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 29/16)
29.Plan generalne regulacije 18 – Bratmilovce u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 29/16)

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada