GENERALNI URBANISTIČKI PLAN LESKOVCA DO 2020. GODINE (Sl. glasnik grada Leskovca br. 4/13)

Važni cilj prostornog razvoja jeste da Leskovac ostvari svoju ulogu u širem i sopstvenom okruženju i iskoristi prednost svog položaja, da poštuje sopstvenu tradiciju i uskladi je sa savremenim principima razvoja. Kao centar svog metropolitenskog područja, Leskovac treba da obezbedi svakodnevne potrebe stanovništva, koje mu gravitira. 

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možete pruzeti ovde.

 

 

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada