URBANISTIČKO - TEHNIČKI DOKUMENTI

 pp 1

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09, 81/09 i 24/11) urbanističko-tehnički dokumenti za sprovođenje planskih dokumenata su: 

  1. Urbanistički projekat (zahtev možete preuzeti ovde)Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno urbanističkim planom ili Prostornim planom grada Leskovca za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacija i urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene. Urbanistički projekat se izrađuje, za jednu ili više katastarskih parcela na overenom katastarsko-topografskom planu.Za rešenje lokacija koje su od značaja za grad Planom generalne regulacije i Planom detaljne regulacije može se utvrditi obaveza raspisivanja urbanističko-arhitektonskog konkursa.
  2. Projekat preparcelacije i parcelacije (zahtev možete preuzeti ovde), Na većem broju katastarskih parcela može se obrazovati jedna ili više građevinskih parcela, na način i pod uslovima utvrđenim u planskom dokumentu, na osnovu projekta preparcelacije. Na jednoj katastarskoj parceli može se obrazovati veći broj građevinskih parcela, na način i pod uslovima utvrđenim u planskom dokumentu, na osnovu projekta parcelacije. Izradom projekta preparcelacije, odnosno parcelacije rukovodi odgovorni urbanista arhitektonske struke.
  3. Projekat ispravke granica susednih parcela (zahtev možete preuzeti ovde), Na zahtev vlasnika, odnosno zakupca katastarske parcele vrši se ispravka granice parcele, pripajanjem građevinskog zemljišta u javnoj svojini postojećoj parceli, radi formiranja katastarske parcele koja ispunjava uslove građevinske parcele, na osnovu projekta preparcelacije.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada