NADZOR I ODRŽAVANJE

header-za-sajt manja

Poslovi stručno – tehničkog nadzora na izgradnji objekata radi služba nadzora u okviru Sektora za izgradnju.

Stručni nadzor obezbeđuje se od početka građenje do njegovog završetka i izdavanja upotrebne dozvole i obuhvata sve faze građenja.

Nadzorna služba vrši kontrolu usklađenosti građenja svih vrsta radova sa odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom, na osnovu koga se vrši građenje objekata i blagovremeno preuzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta. Stručni nadzor obezbeđuje investitor.

U toku 2012. godine i ranije vršeni su mnogobojni stručni nadzori nad izgradnjom objekata među kojima se izdvajaju:

-          Nadzor na komunalnom opremanju kompleksa zelene zone prva faza – radovi na izgradnji vodovodne i kanalicazione mreže i radovi na polaganju energetskih kablova do planiranih trafostanica

-          Nadzor na komunalnom opremanju kompleksa zelene zone druga faza – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnja uličnog osvetljenja i izgradnja saobraćajnica

-          Nadzor na izgradnji saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u ulci Stepe Stepanović

-          Nadzor na izgradnji saobraćajnica sa pratećom infrastrukturom u ulcama: Tekstilna, Industrijska II i Blagoje Nikolić

-          Nadzor na izgradnji primarnog voda kanalizacione mreže u Donjem Stopanju i Vinarcu

-          Nadzor na rekonstrukciji trotoara, vodovoda i ulučnog osvetljenja u ulicama Svetozar marković i Rade Končar

-          Nadzor na izgradnji Centra za usavršavanje i obrazovanje u Leskovcu

-          Nadzor na izgradnji vodovodne mreže u više naselja (Vučje, Kumarevo, bunuša. Bunuški Čifluk i Radonjici

Osim stručnog nadzora nad izgradnjom objekata, nadzorna služba vrši stručni nadzor na realizaciji programa

-          Horizontalne, vertiklane i svetlosne signalzacije u gradu

-          Uličnog osvetljenja na području grada Leskovca

-          Javne higijene u Leskovcu, Vučju, Grdelici i Predejanu

-          Uređenju parkova, zelenih i rekreativnih površina u Leskovcu, Brestovcu, Bučju, Grdelici i Predejanu

-          Održavanje uličnih slivnika u Leskovcu i Vučju

-          Održavanje javnih česmi i fontana u Leskovcu, Vučju, Grdelici i Predejanu

 

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada