ODELJENJE ZA INVESTICIJE

header-za-sajt manja

Odeljenje za investicije sprovodi investicione projekte izgradnje infrastrukturnih i drugih građevinskih objekata od opšteg javnog interesa iz delokruga rada Direkcijekroz sve faze projektnog ciklusa– od pokretanja do zatvaranja.
U okviru sektora za izgradnju, a na osnovu analiza, ukazanih potreba i zahteva, učestvuje u planiranju investicionih projekata i predlaže ih u godišnji plan i program poslovanja Direkcije.
Rukovodeći se usvojenim planom i programom poslovanja iz oblasti investicija i po odlukama rukovodstva, Odeljenje za investicije pribavlja sve neophodne dozvole i saglasnosti resornih ministarstava, državnih i gradskih uprava i javnih preduzeća, obezbeđuje investiciono-tehničku dokumentaciju (idejne i glavne projekte), vrši odabir izvođača radova kroz postupke javnih nabavki, sastavlja ugovornu dokumentaciju, koordinira sa Odeljenjem za nadzor, prati izvođenje, organizuje primopredaje radova i konačne obračune, tehničke preglede i pribavljanje upotrebnih dozvola.
Veoma često učestvuje u pripremi projekata koji se finansiraju iz različitih državnih ministarstava, predpristupnih fondova i organizacija EU i vlada stranih zemalja, gde takođe, uzima učešće u rukovođenju projektnim aktivnostima kroz tehničku pripremu, monitoring i izveštavanje, a ne često i uz personalno angažovanje na projektovanju i stručnom nadzoru.

Svakodnevna aktivnost je priprema svakog pojedinačnog tenderskog materijala sačinjavanjem opšteg dela poziva sa jasnim uputstvima i obaveznim obrascima kojima se dokazuje tehnička, kadrovska i druga osposobljenost ponuđača i tehničkog dela sa traženom specifikacijom bilo u vidu predmera radova ili projektnih zadataka.
Odeljenje sprovodi tendersku proceduru otvaranja ponuda, vrši odabir najpovoljnijih ponuđača, predlaže naručiocu zaključenje ugovora i priprema ugovornu dokumentaciju.
Iz domena uređenja građevinskog zemljišta Odeljenje vrši obračune naknade i zaključuje ugovore sa investitorima (pravnim i fizičkim licima) o regulisanju međusobnih prava i obaveza u pogledu uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje objekata.
Takođe se vrši i obračun troškova, pripremanje računa i izdavanje saglasnosti za raskopavanje javnih površina, procene tržištnih vrednosti zemljišta, kao i priprema troškovnika u postupku privođenja prostora planiranoj nameni po lokacijama.
Pojedinačni zahtevi građana i mesnih zajednica se takođe obrađuju i usmeravaju kroz ovo odeljenje, razmatra se faktičko stanje, problemi i potrebe, realna izvodjivost i pravljenja prioriteta kod planiranja budućih investicija.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada