ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

 header-za-sajt manja

Odeljenje za građevinsko zemljište organizovano je u delu Sektora za izgradnju JP Direkcije. Zadatak Odeljenja jeste evidentiranje korisnika građevinskog zemljišta (fizičkih i pravnih lica) i naplata po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta kao i naplata po osnovu zakupa za postavljanje manjeg montažnog objekta – kioska na javnoj površini.

Pravna regulativa po kojoj funkcioniše Odeljenje za građevinsko zemljište:

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o opštem upravnom postupku, Odluka o građevinskom zemljištu Grada Leskovca, Odluka o dodeli privremenih lokacija za postavljanje kioska br.061 – 4/09-01 od 05.02.2009. godine, Odluka o izmeni i dopuni Odluke Gradskog veća o dodeli privremenih lokacija za postavljanje kioska od 12. 07. 2012. godine.

Lokalna poreska administracija Uprava za finasije grada Leskovca donosi Rešenje o utvrđivanju visine, rokova i načina plaćanja naknade za koriščenje građevinskog zemljišta za fizčka i pravna lica na godišnjem nivou. JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Grada Leskovca vodi evidenciju i vrši naplatu naknade mesečno.

Naknada za korišćenje građevinsko zemljišta plaća se do petnaestog u mesecu za tekući mesec.

Pozivamo korisnike građevinskog zemljišta, sva fizička i pravna lica, da u najkraćem roku izmire sve dospele obaveze po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta kako bi izbegli postupak prinudne naplate.

Ako korisnik nije dobio Rešenje o utvrđivanju naknade za koriščenje građevinskog zemljišta za tekuću godinu dužan je da plaća akontaciju po poslednjem dobijenom rešenju.

Sve informacije o dospelim obavezama po osnovu naknade za korišćenje građani mogu dobiti u Uslužnom centru Grada Leskovca na šalteru br. 12 od radnika JP Direkcije za urbanizam i izgradnju.

Visina naknade za zakup građevinskog zemljišta za kiosk utvrđena je po zonama po kojima je kategorisano zemljište. Zakup se može platiti u celosti prilikom zaključenja ugovora odnosno produžetka roka važenja ugovora uz popust od 10% ili mesečno uz položena sredstva obezbeđenja.  

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada