ORGANIZACIJA

Organizaciona struktura JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac je regulisana Statutom iste prema šemi:

organizacija 2016