Izveštaj o poslovanju JP Direkcije za urbanizam i izgradnju za period 01.01. - 30.09.2013. godine

header-za-sajt manjaU periodu 01.07.2013 - 30.09.2013. godine JP „ Direkcija za urbanizam i izgradnju" Leskovac je radila na održavanju komunalne infrastrukture po sklopljenim aneksima, kao i ugovorima sklopljenim u drugom tromesečju 2013. godine, neki od ugovora sklopljenih u ovom periodu su : izgradnja saobraćajnice u naselju Rade Žunić - ulica 2, završetak radova na balon sali u sportskom kompleksu „Sloga" Leskovac, Ugovor o letnjem održavanju ulica i puteva na teritoriji Grada Leskovca, Ugovor o izvođenju radova na popločavanju Bulevara Oslobođenja - 1 faza i dr. Izveštaj o poslovanju možete preuzeti ovde.

 

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada