O NAMA

osmospratnica1Na osnovu Odluke o osnivanju JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac 1998. godine formirano je preduzeće JP Direkcija za urbanizam i izgradnju. Ovo preduzeće nastaje spajanjem Zavoda za urbanizam, koji se bavio izradom urbanističkih planova i Direkcije za građevinsko zemljište, koja se bavila izgradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture.
Zavod za urbanizam Leskovac formiran je 1961. god. i od 1998.god. postaje Sektor za urbanizam u Direkciji.
Poslove Direkcije za građevinsko zemljište ranijih godina obavljala je Samoupravna interesna zajednica stanovanja i upravljanja građevinskim zemljištem, formirana 1974. godine. Ovaj SIZ 1978. godine je razdvojio poslove i tako nastaje SIZ za upravljanje građevinskim zemljištem i SIZ za stanovanje. U ovom periodu, opštinskom odlukom, formira se Osnovna zajednica za lokalne i nekategorisane puteve. Ovo preduzeće se 1983. godine spaja sa SIZ-om za građevinsko zemljište da bi nakoliko godina kasnije preraslo u fondove: Fond za građevinsko zemljište i Fond za puteve. Od Fonda za građevinsko zemljište 1990. godine formira se Direkcija za građevinsko zemljište.
Tokom godina JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac je osvojila niz nagrada i priznanja za kvalitet rada i za postignute rezultate i stručni nivo u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja.

  • 1992. god., u kategoriji Studija i istraživanja, za rad „Bespravna stambena izgradnja u Vaskovom naselju u Leskovcu“ i „Uslovi stanovanja i života u romskom naelju u Podvarcu u Leskovcu“, stručni tim Zavoda za urbanizam Leskovac, dobitnik je II nagrade urbanističkog salona;
  • 1994. god., u kategoriji Detaljnih urbanističkih planova, za rad Detaljni urbanistički plan „Kozara-Dezert 2“ u Leskovcu, stručni tim Zavoda za urbanizam Leskovac, dobitnik je III nagrade urbanističkog salona;
  • 2005. god. JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac dobitnik je priznanja 50. institucije Udruženja urbanista Srbije;
  • 2006.god. JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac dobitnik je nagrade za ostvarene rezultate u oblasti stručnog rada, uspešno poslovanje i saradnju sa srodnim organizacijama Udruženja urbanista Srbije;
  • 2006. god. u kategoriji Generalnih planova, za rad "Izmene i dopune generalnog plana grada Leskovca do 2010.god.", stručni tim JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac– sektor za urbanizam, dobitnik je II nagrade urbanističkog salona;
  • 2011. god. u kategoriji Generalnih urbanističkih planova, za rad "Generalni urbanistički plan Leskovca od 2010.do 2020. god.", stručni tim JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac – sektor za urbanizam, dobitnik je I nagrade urbanističkog salona;
  • 2011. god. u kategoriji Prostornih planova, za rad "Prostorni plan grada Leskovca", stručni tim JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac – sektor za urbanizam, dobitnik je III nagrade urbanističkog salona;
  • 2012. god. u kategoriji Planova generalne regulacije, za rad "Plan generalne regulacije 16 na građevinskom području GUP-a Leskovca - blokovi 54, 85 i 86", stručni tim JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac – sektor za urbanizam, dobitnik je III nagrade urbanističkog salona;

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada