Donacija geodetske opreme

1Saradnja EU PROGRES i JP Direkcije za urbanizam i izgradnju grada Leskovca se nastavlja.

Opširnije: Donacija geodetske opreme

Javni uvid planova

pgr3 malaPlan generalne regulacije 3 za građevinsko područje GUP-a Leskovca -"Centar -sever", za blokove 22, 23, 24, 32, 33 i deo bloka 34, nacrt plana,  urađeni od strane JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac, je na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, počev od 6. novembra do 6. decembra 2013.god.
U periodu javnog uvida, Plan je izložen u prostorijama Gradske uprave za urbanizam i komunalno-stambene poslove grada Leskovca. Sva pravna iI fizička lica, za vreme trajanja javnog uvida, imaju prava da dostave primedbe i sugestije na predloženo plansko rešenje, svakog radnog dana u intervalu od 8 do 14 časova.Javna prezentacija Programa postavljanja manjih montažnih objekata – kioska na gradskom građevinskom zemljištu javne namene u Leskovcu

kiosk malaProgram postavljanja manjih montažnih objekata – kioska na gradskom građevinskom zemljištu javne namene u Leskovcu je na javnoj prezentaciji, sa ciljem upoznavanja javnosti od 9. do 16. aprila. Program je urađen od strane JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac, a izložen u prostorijama Gradske uprave za urbanizam i komunalno–stambene poslove. Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid i podneti primedbe i sugestije nadležnoj Gradskoj upravi. 

Tekstualni deo programa možete preuzeti ovde.
Lokacije na kojima je predviđeno postavljanje sa brojem i položajem kioska na svakoj lokaciji:
- u Leskovcu možete videti ovde;
- u Grdelici možete videti ovde;
- u Vučju možete videti ovde;
- u Brestovcu možete videti ovde.

Saopštenje

logo11U sklopu redovnog održavanja javnih zelenih površina na teritoriji grada Leskovca, pored korekcija više oštećenih stabala, izvršeno je i uklanjanje stabla javora u centralnom gradskom parku. Navedeno stablo je više godina u lošem stanju i predstavljalo je potencijalnu opasnost po prolaznike i pešake.
Na osnovu ekspertize stabla javora u Centralnom parku date od strane Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 4.07.2013.god. kojom je izričito preporučeno hitno uklanjanje stabla jer ni najsloženije mere dendrohirurgije ne mogu značajnije da poprave hazardni status pomenute bilјke.
"Determinacijom stabla javora utvrđena je niska mehanička stabilnost, stablo je u velikoj meri nagnuto u celini 50%, odnosno 30˚ u odnosu na bazno zemlјište.
Mehanička nastabilnost intezivirana je i činjenicom da je koren vidlјivo počeo da izlazi iz zemlјe na strani suprotnoj pravcu naginjanja što je narušavalo elementarnu postojanost čitave bilјke.
Stanje stabla je analizom  vidlјivih činilaca na terenu i ostalim pokazatelјima označeno kao individua izrazito hazardnog potencijala visokog rizika opasnog za korisnike šire zone i zbog bezbednosti prolaznika."
U izrazito kišnom periodu došlo je do pojačanog naginjanja osnovice debla pomenutog javora te iz preventivno bezbednosnih razloga i pre kretanja vegetacije smatramo da je bilo krajnje vreme da preduzmemo mere uklanjanja stabla.
Rekonstrukcijom parka planiranim u budućem periodu utvrdiće se zamena jasenolikom  javoru (Acer negundo) odabrana na profesionalno ispravan način.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada