Radovi na održavanju Mlinske ulice

Radovi na izgradnji nove pijace u Leskovcu

Završeni radovi na izgradnji i montaži žardinjera

Izgradnja nove pijace u Leskovcu

Radovi na sanaciji trotoara u Svetoilijskoj ulici

Opštinski put Razgojna - Grdanica

Radovi na uređenju pešačkih površina u ulicama Stojana Ljubića, Pana Đukića i Leskovačkog odreda

Pešačke površine u ul. 28. marta u Leskovcu

Izgradnja ulice u Navalinu

123456789

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada